Home Nieuws Agenda Gastenboek Forum
Zoek


Evenementen- en Activiteitenagenda: Toelichting en uitleg


top

[Algemeen] [invoeren van gegevens] [Voorwaarden en Disclaimer]
Op dit gedeelte van de website RijenCentraal kunt u lezen wat er in een aangegeven week of maand in Rijen en omgeving staat te gebeuren op cultureel, sportief of welk gebied dan ook.

Items kunnen door bezoekers worden opgegeven. Enige voorwaarden zij dat het evenement van belang moet zijn voor de doelgroep: mensen woonachtig in Rijen e.o. en niet alleen een commercieel doel dient!

Om een beetje controlemogelijkheid te behouden is het inbrengen van een Emailadres daarbij verplicht. De ingevoerde gegevens zullen naar dit emailadres worden bevestigd. Hierdoor vermijden we dat er op naam van derden ingaves worden ingediend.
Daarnaast wordt via dit emailbericht een referentie nummer en wachtwoord doorgegeven waarmee de ingave eventueel nog door de indiener kan worden gewijzigd. Correct opgeven van een emailadres is dus van belang.

Activiteiten waarvan het bevestigingsbericht onbestelbaar is, worden niet opgenomen in de database. Daarbij behoudt de Webmaster te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een ingave te verwijderen, indien de inhoud hiertoe volgens diens oordeel aanleiding geeft!

Door het aangeven van een einddatum is de betreffende activiteit na een week nadien niet meer raadpleegbaar. In de database zal het betreffende record wel aanwezig blijven zodat bij een herhaling van het betreffende evenement een eenvoudige mutatie van de data volstaat om het evenement weer zichtbaar te maken.

U voert de volgende  gegevens in:

Titel

Titel van het evenement: een korte omschrijving van het evenement (80 karakters)

Omschrijving:

Een omschrijving van het evenement. Neem hier bij de plaats/ zaal, toegangsprijzen, gezelschap, organisatie e.d. op. Maximale lengte hiervan is 255 karakters.

Adres van een website Het volledige internetadres van de website (incl. http://www ) waar aanvullende gegevens te over het evenement of de organisatie vinden zijn
Datum:Wanneer vindt het evenement plaats. Gebruik het formaat ddmmjj waarbij d=dag, m= maand en j=jaar. Voorbeeld 5 december 2001 is dan '051201'
Tijdstip van aanvang Hoe laat begint het evenement (formaat uumm waarbij u=uur en m=minuut. dus kwart over acht uur 's avonds wordt '2015' 
Einddatum : Bij ééndaags activiteiten kan dit veld leeg blijven.
Naam Contactpersoon Uw naam
EmailadresUw emailadres
[Algemeen] [invoeren van gegevens] [Voorwaarden en Disclaimer]

Overige voorwaarden en disclaimer.

De vermelding van evenementen op deze pagina is gratis.
De juistheid en volledigheid van de ingebrachte gegevens is volledig voor de verantwoording van de indiener.
De webmaster van RijenCentraal ziet er op toe dat gegevens correct worden weergegeven.
Er kunnen aan de weergegeven gegevens jegens RijenCentraal geen rechten worden ontleend. 
De webmaster kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten en ommissies welke voortvloeien uit het onjuist of onvolledig weergeven van ingebrachte gegevens.
Door gebruik te maken van deze dienst geeft de indiener te kennen op de hoogte te zijn van deze voorwaarden en deze te accepteren.

top
Informatie: Telefoon FAX Post adres E-mail Webmaster:
0161-223252 0161-232148 p/a Van Bossehof 7, Rijen RijenCentraal Algemeen RijenCentraal Enquete
Dit bestand werd het laatst gemuteerd op vrijdag 8 januari 2016