Gebr.  Rombouts Rijen
   

Home Nieuws Agenda Gastenboek Forum
Zoek
Ingezonden meningen van lezers

Door Ron van Bedaf

Surae

Het valt me moeilijk om alle gedachten die, ten aanzien van recreatiebad Surae, bij me opkomen, te verwoorden vooral nu het er op lijkt dat aan onze bezoeken aan dit mooie recreatiegebied een einde gaat komen.

Als kind van 4 jaar kwam ik er voor de eerste keer, met mijn ouders, broers en zus. Later kreeg ik er mijn eerste zwemlessen. En ik herinner me nog als de dag van gisteren de keer dat we een emmertje met kwakbollen in het decolleté van een zonnende dame leeggoten. En natuurlijk ook mijn eerste shagje (ik was 11 jaar) en mijn eerste zoen. Ieder jaar kregen we van onze ouders een abonnement. Op vakantie gingen we niet want 6 zomerse weken op Surae was helmaal het einde. En druk dat het was op zonnige zaterdagen en zondagen. Uit de wijde omgeving kwam men naar Surae en de auto’s stonden soms geparkeerd vanaf de visvijvers aan de oostkant bijna tot aan de brandtoren bij Dorst.

En nu ga ik zelf met vrouw en kinderen naar Surae. Mijn 3 kinderen zijn nu 6 en 7 jaar oud en sinds 3 jaar kopen we weer ieder jaar een abonnement. Ze, maar pappa en mama ook, zijn er helemaal gek van.

En nu moet ik ze gaan vertellen dat dit het laatste seizoen wordt. Probeer ze dat maar eens duidelijk te maken. Leg nu eens aan kinderen uit waarom Surae dicht moet. Geen geld? In de ogen van kinderen is er altijd geld. Ze kennen de waarde er nog niet van dus dat zegt ze niets. Milieu dan? Ja maar pappa, als Surae er niet meer is moeten we dan 1 ½ uur in de auto gaan zitten om naar zee te gaan? Kinderlogica. Nou dan bel ik gewoon de burgemeester op. Ja maar onze burgemeester heeft er niets over te zeggen, en die andere ook niet. Ze hebben handtekeningen ingezameld en tekeningen gemaakt. Ze zijn op het gemeentehuis in Oosterhout geweest. “Het gaat goed hè pap, het gaat lukken! We houden Surae open.”

Maar dan besluit men in Oosterhout tot een referendum, voor de eigen inwoners. Elk weldenkend mens kan van te voren de uitkomst voorspellen, alle inspanningen van het Platform Behoud Surae en andere sympathisanten ten spijt. Waarom ik dat zo zeker weet: Lees de artikelen van Geert Nijland er deze krant er maar eens op na. Daar passeren nagenoeg alle argumenten de revue en als je die op een weegschaaltje legt slaat de balans overduidelijk door in de richting van het open houden van Surae. Eén zéér belangrijk argument heb ik nergens kunnen lezen, maar wellicht ben ik de enige die zo denkt. Een recreatiegebied zoals Surae heeft overduidelijk een regionale functie. Met het oog op de toekomstige toename van het aantal inwoners in onze omgeving (Breburg!) zal er een steeds grotere behoefte ontstaan aan dagrecreatie.

Het simpele feit dat Surae op het grondgebied van de gemeente Oosterhout ligt, zou nooit mogen betekenen dat de bestuurders van Oosterhout het alleenrecht hebben om over de toekomst van Surae te besluiten. Als de bestuurders van Oosterhout zich dat recht toe menen te moeten eigenen vind ik dat er sprake is van politiek egoïsme en daarin ontbreekt ieder gevoel van realiteit. Het blijkt gewoon om de knaken te gaan.

Na overleg met Staatsbosbeheer komt er een financieel plaatje uit dat voor ieder weldenkend mens onhaalbaar is. En natuurlijk is een exploitatie met die randvoorwaarden dan niet sluitend te krijgen.

Maar niet één van die Oosterhoutse bestuurders die dan opstaat en zegt: “Dat kan ook anders!” Niemand schijnt zich te realiseren dat een goed restaurant de kurk is waar Surae op kan drijven. Dat referendum had nooit in deze vorm zo gehouden mogen worden. Geert Nijland heeft gelijk als hij schrijft dat als ook de Warande, de Bussel, de sportvelden en de Fietsenkelder op de Markt, aan een referendum onderhevig zouden zijn geweest, zij allen niet meer zouden bestaan of er niet zouden zijn gekomen. Want iemand die ergens geen gebruik van maakt wil er ook niet aan meebetalen. Logisch toch!

Dus gemeente Oosterhout: Gooi de uitslag van het referendum in de prullenbak en begin eens opnieuw, met een schone lei en zonder vooringenomenheid en kijk eens iets verder dan je neus lang is. Als je dan met een resultaat komt dat voor alle partijen bevredigend is, pas dan, en echt niet eerder, ga je samen een hapje eten . . . . .!

 

Ron van Bedaf ,

Secretaris Politieke Brigade Rijen

Email: PB@derijen.nl 

 

relevante links:

http://www.surae.nl

http://www.platformbehoudsurae.tk

http://www.bn-destem.nl

http://www.dingenvandongen.nl/documenten/verhalen%20Dongenaren/het_plaatsje_dorst.htm

 

 Informatie: Telefoon FAX Post adres E-mail Webmaster:
0161-223252 0161-232148 p/a Van Bossehof 7, Rijen RijenCentraal Algemeen RijenCentraal Enquete
Dit bestand werd het laatst gemuteerd op vrijdag 8 januari 2016